استفاده از حفاظ استيل براي درب هاي ورودي آپارتمان ها با هدف زيباتر شدن نماي داخلي ساختمان و افزايش ايمني درب ها توليد مي شود. اين مدل حفاظ استيل به سبب اينکه اولين مانع و شايد اصلي ترين مانع براي جلوگيري از سرقت منازل باشد بايد به صورت کاملا ايمن ساخته  شود. به اين دليل علاوه بر قطعات استيل مانند پزوفيل ها و لوله هاي استيل از ميله هاي آهني و لوله هاي آهني براي تقويت و استحکام پبيشتر حفاظ استفاده مي شود. اين ميله ها و لوله هاي آهني در داخل لوله هاي استيل قرار داده مي شود تا مقاوت گاردهاي افقي وعمودي حفاظ استيل درب آپارتمان بيشتر شود. علاوه بر اين در ساخت اين نوع حفاظ از قطعات و اتصالات مرغوب استفاده مي شود که مهم ترين اين قطعات لولاها و قفل هاي حفاظ هستند.حفاظ استيل,حفاظ استيل,حفاظ استيل,حفاظ استيل,حفاظ استيل,حفاظ استيل,حفاظ استيل,حفاظ استيل,حفاظ استيل,حفاظ استيل,حفاظ استيل بانکي,حفاظ استيل بانکي,حفاظ استيل بانکي,حفاظ استيل بانکي,حفاظ استيل بانکي,حفاظ استيل بانکي,حفاظ استيل بانکي,حفاظ استيل بانکي,حفاظ استيل بانکي,حفاظ استيل بانکي,حفاظ استيل بالکن,حفاظ استيل بالکن,حفاظ استيل بالکن,حفاظ استيل بالکن,حفاظ استيل بالکن,حفاظ استيل بالکن,حفاظ استيل بالکن,حفاظ استيل بالکن,حفاظ استيل بالکن,.حفاظ استيل بالکن,حفاظ استيل پنجره,حفاظ استيل پنجره,حفاظ استيل پنجره,حفاظ استيل پنجره,حفاظ استيل پنجره,حفاظ استيل پنجره,حفاظ استيل پنجره,حفاظ استيل پنجره,حفاظ استيل پنجره,حفاظ استيل پنجره

حفاظ استيل براي درب هاي ورودي

حفاظ استيل پشت پنجره

حفاظ ,استيل ,بالکن ,پنجره ,بانکي ,لوله ,حفاظ استيل ,بانکي حفاظ ,استيل حفاظ ,استيل بالکن ,استيل بانکي ,حفاظ استيل پنجره ,حفاظ استيل بالکن ,حفاظ استيل بانکي

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

Monique James Julie Katy فروش انواع لوله تابان Mark باربري پيشروبار کرج توليد محتوا Stacy